RUBENIS

Kalite Teknoloji

Kalite Çevre ve İSG Politikası

Rubenis olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği politikamızı süreçlerimize entegre etmek ana prensibimizdir. 

Faaliyetlerimiz uluslararası ve ulusal kalite standartlarına ve yasalara uygun olarak gerçekleştirmek politikamızın esasıdır. Bu standartların ve yasaların bize yol gösterdiği inancındayız. 

Taşeron/alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde sisteme uygun ve gelişebilir olmasını amaçlamaktayız. 

Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarını göz önünde tutarak süreçlerimizi mükemmele ulaştırarak çalışanlarımız, taşeron / alt işverenlerimiz için en az risk faktörü ile çalışma ortamı oluşturmak, yer aldığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmek temel hedefimizdir. 

Rubenis olarak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliğinin koruyucu ve önleyici olmasını sağlamak, yaşanabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, İSG çalışmalarını içselleştirmek amacıyla gerekli olan eğitimler düzenli olarak verilmektedir. 

Teknoloji

Kalitedeki sürekliliği sağlamak amacıyla üretimin tüm süreçleri ile ilgili teknolojik gelişmeler Ar-Ge birimimiz tarafından takip edilmektedir.  

Üretim parkurunun sektörün lider markaların ürünlerinden oluşturarak kaliteyi ve verimliliği üst düzeyde tutmaktayız.